Ukuthweswa icala kowayenguDonald Trump sekuthathe inguquko ebingalindelekile ngesinqumo seSenethi sokugunyaza ukuvela kofakazi ngosuku obekufanele bakuvale ngalo. Icala libize uKhongolose weRiphabhulikhi uJaime Herrera Beutler ukuthi afakaze izolo ebusuku, ngemuva kokuthi ummeli kaTrump ephika ukuthi umongameli wehlulekile emsebenzini wakhe wokuvikela iCapitol, uphinde wagcizelela ukuthi isizathu esenza ukuthi itafula lokugcina livotele owayengumongameli ngaleso sikhathi: umholi wakhe eLower House, uKevin McCarthy, wayemtshele ukuthi ngesikhathi ebiza uTrump phakathi nokuhlasela emcela ukuthi axolise abalandeli bakhe, wachela isixuku.

Naphezu kwalokho imibhikisho kusukela ekuzivikeleni kukaTrump, iSenethi isivumile isicelo sabashushisi ecaleni lamakhongolose aqokwa yiNdlu yabaMeli, lapho uhlelo lwaqala ngamavoti angama-55 avuna angama-45. Abantu abahlanu baseRiphabhlikhi basisekele isicelo abane abasekele ukuhambisana nomthethosisekelo kwenqubo (uSusan Collins, uLisa Murkowski Mitt Romney, noBen Sasse, kanye noLindsey Graham, ongumlingani kamongameli owashintsha ivoti lakhe ngomzuzu wokugcina futhi usabisa ngokukhuthaza ukubonakala kofakazi abaningi abaningi.

Uma beqhubeka, ninganqumi isibalo sofakazi engingathanda ukubiza ummeli uMichael Van Der Veer ngixwayise ngaphambi kokuvota. Amakhulu esho, ecasukile ngenxa yesimo esingalindelekile sokuqulwa kwecala. okuningi kuqala namhlanje ekuseni ngo-10.00 ngesikhathi sendawo e-Washington. Icala abeliphikisa elokugqugquzela ukuvukela umbuso hhayi ukuthi kwenzekani ngokulandelayo. Lokho akunamsebenzi kungakhathaliseki ukuthi kuthiwani kamuva akuhlangene nokushoshozela” ekuvukeleni umbuso.

UNkk Herrera Beutler, ongomunye wamaRepublicans ayi-10 avotele ukugxeka uTrump ngoJanuwari 13, ushicilele isitatimende izolo ebusuku esiqinisekisa isitatimende sakhe ngengxoxo phakathi kukaMcCarthy noTrump futhi uthi uzimisele ukufakaza. Ngesikhathi uMcCarthy egcina emtholile ngoFebhuwari 6 futhi emcela ukuthi akhulume esidlangalaleni futhi acele ngamandla ukuthi imibhikisho, into yokuqala ayenza ukuphinda amanga okuthi abamelene nokuzila bangene eCapitol, kusho ukhongolose. UMakhathini ngokwamaphuzu awathathe ngemuva kwengxoxo yabo, wamlungisa wamtshela ukuthi abahlaseli bazwelana naye.

Yebo, Kevin, ngicabanga ukuthi laba bantu bathukuthele kakhulu kunawe ngokhetho, "umongameli ephendula umholi weRiphabhulikhi, ngokusho kukaHerrera Beutler, osevele ngoJanuwari wadalula okuqukethwe kule ngxoxo njengengxenye yezizathu zakhe zokusekela ukuthweswa icala. Trump. UKhongolose unxuse bonke abanye abathanda izwe labo ababona impendulo kamongameli ngalolo suku ukuthi baqhubekele phambili futhi bafakaze kubandakanya nalowo owayeyiPhini likaMongameli uMike Pence. Uma unokuthile ongakwengeza, manje yisikhathi.

Isinqumo sabashushisi sokumbiza njengofakazi, esimenyezelwe nguKhongolose uJaime Raskin, simangaze zonke izigele, okuhlanganisa namaDemocrats. Amanye amaRiphabhulikhi akuthathe njengesimemezelo sempi kanye nesimemo sophenyo olubanzi lwezehlakalo ngaphambi kokukhipha isinqumo ngeqhaza lalowo owayengumongameli emicimbini. Singase siqale ngoba uNancy Pelosi [uSomlomo weNdlu Ephansi] uphendula umbuzo wokuthi akukho yini inkomba yokuthi udlame lwaluhlelwe ngaphambi kwenkulumo kaTrump, uyaphakamisa.

Inqubo yokubiza ofakazi ibonakala inzima futhi isongela ukwelula umphumela wayo ngaphezu kwalokho okwakufunwa yizinhlangothi zombili, ngaphezu kukaMongameli Joe Biden ngokwakhe, ongase abone izingxoxo zakhe neSigele mayelana nohlelo olusha lokuhlenga lunodaka. Ufakazi munye ngamunye amaqembu afuna ukubizwa kumele kuvunyelwane ngamabandla, kuvotelwe emhlanganweni wedale lephalamende, lapho amaDemocrats elezihlalo ezingamatshumi amahlanu kanye lamaRepublicans ezinye. Ukuxoxisana ngemithetho yenqubo kuyodingeka futhi, okuyinto namuhla engena endaweni engaziwa.

Nokho, kubonakala kunzima kule ntuthuko engalindelekile ukuguqula umphumela wecala. Amademokhrasi azodinga amaRepublicans angu-17 ukuze asekele ukugwetshwa kukaTrump ukuze afinyelele ezingxenyeni ezimbili kwezintathu zamavoti adingekayo ukuze kuphasiswe lesi sinqumo, kanti bangaphansi kwengxenye yeshumi nambili abavune kuze kube manje. Umholi weqembu elincane lamaRepublican eSenate, uMitch McConnell, namhlanje ekuseni uthumele inothi kozakwabo ememezela ukuthi uhlela ukuvota ngokumelene nokulahlwa yicala kowayengumongameli.