Ulwazi lobuchwepheshe lubalulekile lapho ulungiselela inhlolokhono, kodwa amakhono athambile afana nokuxhumana, ukubambisana, nokuzivumelanisa nezimo nawo angaba nomthelela omkhulu ekukhetheni ukuqasha. Uma uchwepheshe olungiselela inhlolokhono ye-SAP, cabanga ukujoyina I-SAP Online Certification nokulungiselela Imibuzo ye-SAP Interview ukuthuthukisa ulwazi lwakho lobuchwepheshe.

Uyawazi amakhono athambile abaluleke kakhulu owadingayo ngenkathi uya kunhlolokhono ye-SAP? Le bhulogi ixoxa ngalawa makhono nokuthi kungani adingeka ezingxoxweni ze-SAP.

Okuqukethwe

  • Kungani Amakhono Athambile Abalulekile Ezingxoxweni Ze-SAP
  • Ungawakhombisa Kanjani Amakhono Athambile ku-SAP Interviews
  • Isiphetho

Kungani Amakhono Athambile Abalulekile Ezingxoxweni Ze-SAP

Ukuthuthukisa Ukuxhumana Kwezobuchwepheshe

Udinga ukuxhumana ngokucacile kunoma yimuphi umsebenzi wochwepheshe, kuhlanganise nemisebenzi ye-SAP. Ochwepheshe kudingeka bakwazi ukuchaza imibono yetiyetha kubantu abangebona ochwepheshe kulo mkhakha. Phakathi nenhlolokhono ye-SAP, ukuxhumana ngokucacile nakafushane kungabonisa ukuthi ungakwazi ukunikeza imibono ngolwazi lobuchwepheshe.

Ukugqugquzela Ukubambisana Kwethimba

Amaqembu asebenza ngokubambisana ngokuvamile asebenza ndawonye kumaphrojekthi we-SAP ukuze amise futhi aphathe izinhlelo. Ukusebenza ndawonye njengeqembu kubalulekile empumelelweni yanoma iyiphi iphrojekthi. Abaxoxisana nabo bafuna ukuqasha abantu abangabambisana nabanye futhi basize ekwakheni indawo enhle yeqembu. Ukuqonda ukuthi abantu basebenzisana kanjani eqenjini kubalulekile. Ukukhuluma ngolwazi lwakho lokusebenza nabanye kanye nekhono lakho lokwakha ubudlelwano obuqinile bokusebenza kungase kukuthinte kakhulu.

Ukuxazulula Izinkinga Ngokuphumelelayo

Abasebenzi bakwa-SAP bavame ukubhekana nezinkinga eziyinkimbinkimbi ezidinga izixazululo zokudala. Lokhu kuholela ekwazisweni kwabantu abakwazi ukuxazulula izinkinga kahle. Ukhombisa ukuthi ungazisingatha izidingo zomsebenzi ngokucabanga ngokujulile futhi uhlaziye izimo. Ukunikeza izibonelo eziqondile zendlela oye waxazulula ngayo izinkinga esikhathini esidlule kungabonisa nokuthi unekhono kulokho okwenzayo.

Ukuzivumelanisa Nezinguquko

Izindawo ze-SAP zishintsha njalo. Ukwazi ukuzivumelanisa nezimo nokuvumelana nezimo kubalulekile ukuze uhambisane nentuthuko entsha kanye nokuhlangabezana nezidingo ezishintshayo zephrojekthi. Phakathi nenhlolokhono ye-SAP, ungabonisa ukuthi ungumuntu ocabanga phambili ongakwazi ukwenza kahle ekushintsheni izindawo. Ungafunda amakhono amasha, ujwayele amathuluzi amasha, futhi wamukele ushintsho kuzo zonke izimo.

Ukuhola kanye Nethonya

Akudingeki ube yinduna ukuze ube umholi. Ungagqama ngokubonisa ukusukumela phezulu, ukwenza izinqumo, kanye nekhono lokukholisa abanye. Ngokuvamile abantu kufanele baphathe imisebenzi, basize abanye, futhi bahole ezinhlelweni ze-SAP. Ngokukhuluma ngokuhlangenwe nakho kwakho okusemthethweni noma okungakahleleki kobuholi, ungabonisa ukuthi ungakwazi ukwengeza inani elingaphezu kolwazi lwakho lobuchwepheshe.

Ungawakhombisa Kanjani Amakhono Athambile ku-SAP Interviews

Bonisa Intshiseko Nesimo Sengqondo Esihle

Isimo sengqondo esihle nomdlandla kungasakazeka futhi kube nethonya elihlala njalo kwababuza imibuzo. Bonisa ukuthi unentshisekelo yangempela emsebenzini, inkampani, namaphrojekthi ongasebenza kuwo. Isimo sengqondo sokujabula singabonisa ukuthi ungayithuthukisa indawo yokusebenza futhi ukhuthaze abanye.

Zijwayeze Ukulalela Ngekhono

Ukulalela ngentshiseko kuyingxenye ebalulekile yokuxhumana kahle. Nakisisa imibuzo, ubonise isithakazelo, futhi uphendule ngokucophelela phakathi nenhlolokhono. Ukucabanga ngalokho okushiwo obuza imibuzo nokubuza imibuzo elandelayo kuyadingeka. Kubonisa ukuthi uyawazisa umbono womuntu obuza imibuzo futhi uzimisele ngokuthola indima kanye nezidingo zayo.

Gqamisa Ukufunda Okuqhubekayo

Emkhakheni we-SAP oshintsha ngokushesha, kubalulekile ukuqhubeka ufunda. Khuluma ngezenzo zakho ukuze uthuthukise umsebenzi wakho, njengokuya ezifundweni, ukuthola izitifiketi, noma ukuthatha izifundo ze-inthanethi. Ukugcizelela isifiso sakho sokuqhubeka ufunda kungabonisa ukuthi uyavumelana nezimo futhi uzimisele ukuhambisana nezinguquko emkhakheni wakho.

Bonisa Amakhono Okuxazulula Izinkinga

Lapho nixoxa ngesikhathi esidlule, xoxani ngokuthi nisingatha kanjani izinkinga nezinkinga. Bonisa ikhono lakho lokucabanga ngokujulile, dala, futhi uqhubeke uzama kuze kube yilapho uthola impendulo. Ukukhuthala nokugxila ekutholeni izixazululo kungaqinisekisa abaxoxisana nabo ukuthi ungazisingatha kahle izinkinga eziyinselele.

Khombisa Amandla Obuholi

Amakhono obuholi angakusiza noma ungawufaki isicelo somsebenzi wobuholi. Khuluma mayelana nokuthi unyuke nini, wahola amaphrojekthi, noma usize osebenza nabo. Gcizelela ikhono lakho lokugqugquzela nokuqondisa abanye, kanye nekhono lakho lokwenza izinqumo.

Isiphetho

Amakhono athambile abalulekile ezingxoxweni ze-SAP. Ukuze uphumelele emisebenzini ye-SAP, kufanele uxhumane kahle, usebenze kahle nabanye, uxazulule izinkinga, futhi uvumelane nezimo. Ukuze uthuthukise amakhono akho neziqu, cabanga ukuthatha izifundo ezihlinzekwa yi Isikole Solwazi.