Demi ULovato waba sesinye sezona zifundo kuthethwa ngazo ngoMvulo kusasa (21). Isizathu? Le mvumi yaphawula kupapasho oluphikisana kakhulu malunga nogonyo lwe-coronavirus entsha. Kwakukwisithuba sogxa wakhe, uTravis Clark weqela leqela elithi We The King, owathi wayechasene nenkqubo.

Umdlali wegitala usebenzisa ingxabano yokuba ufumanisa ukuba ixhala lokuba amajelo eendaba kunye nabasemagunyeni bahlala bekhetha ukukhuthaza amayeza, unyango, okanye isitofu sokugonya, ngaphambi kokukhuthaza ukutya okunempilo, ukucamngca, ukuzivocavoca umzimba ngaphandle, kunye nokukhula ngokomoya. Kwakhona, isithuba sisaqulathe iindaba ezingeyonyani apho sithelekisa umhlaza obangelwa kukutshaya nokuba nokwenzeka komhlaza sisitofu sokugonya.

“Amanqaku amnandi kakhulu, enkosi ngokwabelana,” utshilo uDemi. Emva koku kubonakaliswa kwemvumi, iwebhu yahlulwa kakhulu ekuhlaseleni okanye ukumkhusela. Abanye abalandeli baye babonisa ukuba igcisa lincede kangakanani na kwi-Covid-19 kulo nyaka.