ఆంచే ఇన్ క్వెస్టా స్టేజియోన్ ఎల్'అటలాంటా హా డిమోస్ట్రాటో డి ఎస్సెరె అన్ క్లబ్ డామినంటే నెల్ పనోరమా కాల్సిస్టికో ఇటాలియన్. లోంటానా డై రైఫ్లెట్టోరి డెల్లె స్క్వాడ్రే పియు బ్లాసొనేట్, లా డీ సి è అఫెర్మాటా నెగ్లీ అన్నీ కమ్ ఉనా డెల్లె గ్రాండి ప్రొటగోనిస్ట్ డెల్లా సీరీ ఎ.

Nonostante le speculazioni sulla fine dell'era Gasperini, che dirige la squadra dal 2016, il club ha dimostrato il suo valore con una stagione ricca di successi senza precedenti, e ora ambisce a concretizzarli con tan girisultali.

టుట్టావియా, డై రిసుల్తాటి డెల్'అటలాంటా డిపెండే నాన్ సోలో ఇల్ ప్రొప్రియో డెస్టినో, మా ఆంచె క్వెల్లో డి ఆల్ట్రే స్క్వాడ్రే ఆస్పిరంటీ ఎ అన్ పోస్టో ఇన్ ఛాంపియన్స్ లీగ్, ప్రైమ్ ఫ్రా టుట్టె రోమా ఇ లాజియో, క్లాసిఫికాలో రిస్పెట్టివామెంటే సెస్టా ఇ సెట్టిమా.

ఇటాలియాకు అవకాశం లేదు

లా possibilità di cui tutti parlano è quella di lasciare libero un altro slot per la Champions, incrementando a 6 il numero delle italiane partecipanti, grazie alle nuove normative UEFA. Affinché questo accada però la squadra bergamasca, attualmente quinta in classifica, dovrebbe vincere l'Europa League, senza però finire tra le Prime quattro in Series A.

Se invece si qualificasse tra le Prime quattro e vincesse anche contro il Bayern il prossimo 22 maggio, si sfumerebbe la possibilità di avere sei italiane in Champions. ఇన్ క్వెల్ కాసో ఇన్ఫట్టి ఇల్ పోస్టో సప్లిమెంటరీ అండ్ రెబ్బే ఆల్ క్లబ్ కాన్ ఇల్ పియు ఆల్టో గుణకం UEFA ట్రా క్వెల్లీ క్వాలిఫికేట్ AI ప్లేఆఫ్ డి ఛాంపియన్స్, attualmente il Benfica.

ఛాంపియన్స్‌లో క్వాలిఫికేషన్‌కు అపెర్టే లె స్కామెస్సే

ఇన్ క్వెస్టో పనోరమా టాంటో ఇన్సర్టో క్వాంటో ఎక్సిటాంటే, లా సిటుయాజియోన్ కమిన్సియా ఎ మూవిమెంటర్సీ సు పియాట్టఫార్మే కమ్ NetBet, డోవ్ సోనో అపెర్టే లే స్కామ్మెస్సే సుల్లా సీరీ ఎ ఇటానా, డా కుయ్ డిపెండరన్నో అంచె లే సోర్టి డెల్లా ఛాంపియన్స్.

కాన్ ఇల్ క్యాంపియోనాటో అగ్లీ స్గోక్సియోలీ ఈ పోస్టి పెర్ లా ఛాంపియన్స్ నాన్ ఆంకోరా అసెగ్నటి, గ్లి ఓచీ డెగ్లీ అప్పాసియోనటి డి కాల్షియో సోనో పుంతటి సుల్లే కోట్ పర్ లె ప్రోసిమ్ పార్టైట్.

సుల్లే ప్రెస్టాజియోని డి అటలాంటా ఇ బేయర్న్

Tra i మ్యాచ్ più attesi, c'è la finale di Europa League, che si debaterà il prossimo 22 maggio alle 21.00 nella monumentale Dublin Arena.

సుల్ కాంపో, ఎల్'అటలాంటా హా డిమోస్ట్రాటో యునా ఫార్మా ఫిసికా ఇంప్రెషంటే, ఎమర్జెన్డో కమ్ ఉనా డెల్లె స్క్వాడ్రే పియో కాంపిటేటివ్ డెల్లా సెరీ ఎ డ్యూరాంటే క్వెస్టా స్టాజియోన్. లా బెర్గమాస్కా హా డావ్వెరో ఫాట్టో ఫ్యూకో ఇ ఫియమ్మె, ఫినాలే డి కొప్పా ఇటాలియాలో అరివాండో, ఫైనల్‌లో డి యూరోపా లీగ్ ఇ ఇన్ క్లాసిఫికా డి సీరీ ఎలో అన్'ఒట్టిమా పొజిజియోన్.

దాల్ కాంటో సువో, ఇల్ బేయర్న్ డి క్సాబి అలోన్సో ఎ ఎస్సెరే ఉనా డెల్లె స్క్వాడ్రే పియో ఫార్మిడబిలి డెల్ కాల్షియో యూరోపియో, కాన్ యునా ఇంప్రెషనేట్ సీరీ డి పార్టైట్ సెన్జా స్కాన్ఫిట్టె కొనసాగుతుంది. అన్ రికార్డ్ చె సోట్టోలినియా నాన్ సోలో లా క్వాలిటా డెల్ సువో ఆర్గానికో మా ఆంచే ఎల్'ఎక్సెజియోనేల్ అబిలిటా టాటికా డెల్లో స్టాఫ్ టెక్నికో.

అన్ ఆల్ట్రో మ్యాచ్ డెసిసివో: అట్లాంటా వర్సెస్ ఫియోరెంటినా

Un'altra questione piuttosto calda è il recupero di Atalant – Fiorentina, partita prevista per il 17 marzo e poi posticipata al 2 giugno, a Campionato ormai concluso, a causa del malore del Barduone, pooli Joece.

Questo incontro potrebbe modificare ulteriormente le sorti della Champions perché, Vista la situazione attuale, battere la Fiorentina incrementerebbe ancor di piú le possibilità della bergamasca di qualificarsi trasleificarsi trasleificarsi 5.

Tuttavia, se la Dea dovesse riuscire ad Acceder in Champions League vincendo la finale di Europa League, facendo quello che nessuno è ancora riuscito a fare quest'anno, ovvero battere il Bayern, probabilmente non giocherebsait in Bayern si aprirebbero nuovi possibili scenari.per le italiane in classifica వరుసగా.

ఇన్సోమా, లా కన్క్లూజన్ డెల్లా స్టాజియోన్ ప్రోమెట్ ఆంకోరా టాంటే ఎమోజియోని పర్ ఐ టిఫోసి ఇటాలియన్!