grå betongbyggnad under blå himmel

Att driva ett företag 2024 innebär att du kommer att bevittna toppen av innovation.

De senaste åren har massor av kurvbollar kastats mot såväl etablerade företag som entreprenörer, inte minst på grund av pandemins följdeffekter. År 2020, global BNP krympte med 3.4 % och arbetslösheten nådde 5.77 %.

Det är inte bara dåliga nyheter för företag när vi går in i ett nytt kalenderår, men det är alltid värt att vara förberedd på några av de utmaningar som kommer att dominera handeln.

Företag 2024: Topp 3 förutspådda utmaningar

1. Kundengagemang och retention

När alla företag växer, introducerar högsäsong ofta ett större utbud av kunder som presenterar oväntade och olika krav. För att möta förändrade förväntningar måste företag också erkänna och svara på marknadstrender och specifika önskemål.

Att förstå kunder är en värdig investering av din tid. Försök att be om feedback eller läs mellan raderna när det kommer till recensioner. Att erbjuda extra tjänster för dina kunder kommer att visa att du är villig att gå den extra milen, även i utmanande tider.

Genom marknadsundersökningar, undersökningar och fokusgrupper kan du lära känna dina kunder. Att bygga och underhålla kommunikation efteråt är det viktigaste steget, men det är ett som många företag misslyckas med. Att anstränga sig kommer att skilja ditt företag åt.

2. Kassaflöde

Det är ingen hemlighet att den pågående levnadskostnadskrisen i Storbritannien sätter press på företag utan motstycke. Stigande kostnader för varor, produkter och tjänster har stört konsumenternas aptit, och experter förutspår att landet kommer bara med nöd och näppe undvika att gå in i en lågkonjunktur 2023.

Med utmanande ekonomiska tider kommer lägre hushållsinkomster. För företag kan det vara svårt att nå målen samtidigt som de betalar tillräckligt med personal. Många anställda har vänt sig till att byta jobb mer regelbundet än förväntat, och intjäningspotentialen är nu en viktig drivkraft för karriärval.

Resursfördelningen måste noga övervägas nästa år och därefter. Det är en bra idé att först få en grundlig förståelse för dina inkommande och utgående utgifter. För att uppnå detta kan du antingen träna ett internt team eller arbeta med finansproffs för personlig skatterådgivning 2024.

3. Varor och tjänster i metaversen

Slutligen – och kanske överraskande, för mindre företag – kommer en annan utmaning att involvera skyddet av virtuella varor och tjänster. Om ditt företag har tillgångar i metaversen bör du förbereda dig på förändringar av allt som är varumärke eller original för ditt företag.

Med enorma tekniska innovationer som sätter scenen söker digitala kreatörer utökade äganderättigheter över produkterna de släpper i metaversen. UK Intellectual Property Office har släppt ny vägledning om hur digitala varor och tjänster ska klassificeras, så det är värt att bekanta dig med dessa innan du organiserar eller distribuerar dina tillgångar.

Metaversen erbjuder en otrolig möjlighet till tillväxt. Om du inte har utforskat olika vägar för digital handel är det en exceptionell utgångspunkt för expansion.

Översikt

Från mobilteknik till att säkra nya affärer, varje företag kommer att möta sina egna unika utmaningar under det kommande året. Jakten på innovativa, moderna och originella handelslösningar kommer alltid att vara nyckeln till att hitta och säkra mätbara tillväxtmöjligheter för 2024 och framåt.