کور نښانونه ذکيچند

ټاګ: ذکیچند

وروستي پوسټونه

د میز، څوکیو او څراغونو سره یو انګړ

څنګه خپل انګړ روښانه کړئ