хүрэн модон ширээн дээр хар iPhone 5
IPhone эсвэл iPad дээрх Safari дээр харанхуй горимыг хэрхэн асаах эсвэл унтраах вэ?

Хамгийн сүүлийн бичлэгүүд