സ്വകാര്യതാനയം

ഫിൽ സ്‌പോർട്‌സ് ന്യൂസ് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് (ഓരോരുത്തരും ഒരു "ഉപയോക്താവ്") ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ സ്വകാര്യതാ നയം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. https://www.jguru.com വെബ്സൈറ്റ് ("സൈറ്റ്").

വ്യക്തിഗത ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ

ഉപയോക്താക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ഓർഡർ നൽകുമ്പോൾ, ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സവിശേഷതകളോ ഉറവിടങ്ങളോ. പേര്, ഇമെയിൽ വിലാസം, മെയിലിംഗ് വിലാസം എന്നിവ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അജ്ഞാതമായി ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾ സ്വമേധയാ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കൂ. ചില സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞേക്കാം എന്നതൊഴിച്ചാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കാവുന്നതാണ്.

വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ

ഉപയോക്താക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴെല്ലാം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം. വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ വിവരങ്ങളിൽ ബ്രൗസറിൻ്റെ പേര്, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തരം, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള കണക്ഷനുള്ള ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ, അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഉപയോഗിച്ച ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളും മറ്റ് സമാന വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

വെബ് ബ്രൗസർ കുക്കികൾ

ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് "കുക്കികൾ" ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ അവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഉപയോക്താവിൻ്റെ വെബ് ബ്രൗസർ അവരുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ കുക്കികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. കുക്കികൾ നിരസിക്കുന്നതിനോ കുക്കികൾ അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനോ ഉപയോക്താവ് അവരുടെ വെബ് ബ്രൗസർ സജ്ജീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സൈറ്റിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഫിൽ സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം:

 • ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും
  നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം സൈറ്റിൽ ശരിയായി കണ്ടേക്കാം.
 • ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
  നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃ സേവന അഭ്യർത്ഥനകളോടും പിന്തുണ ആവശ്യങ്ങളോടും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • ഉപയോക്തൃ അനുഭവം വ്യക്തിഗതമാക്കാൻ
  ഒരു സൈറ്റായി ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളും വിഭവങ്ങളും എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സംഗ്രഹത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.
 • ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
  ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
 • ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കാൻ
  അവരുടെ ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റുകളും അയയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങൾ, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അഭ്യർത്ഥനകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കും

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ, ഉപയോക്തൃനാമം, പാസ്‌വേഡ്, ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്നിവയുടെ അനധികൃത ആക്‌സസ്, മാറ്റം, വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ ഡാറ്റ ശേഖരണം, സംഭരണം, പ്രോസസ്സിംഗ് രീതികളും സുരക്ഷാ നടപടികളും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു

ഞങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സന്ദർശകരേയും ഉപയോക്താക്കളേയും സംബന്ധിച്ച വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങളുമായി ലിങ്കുചെയ്യാത്ത പൊതുവായ സംയോജിത ഡെമോഗ്രാഫിക് വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ, വിശ്വസനീയമായ അഫിലിയേറ്റുകൾ, പരസ്യദാതാക്കൾ എന്നിവരുമായി മുകളിൽ വിവരിച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പങ്കിടാം.

മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ

ഉപയോക്താക്കൾ ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ, വിതരണക്കാരും, പരസ്യദാതാക്കൾ, സ്പോൺസർമാർ, അനുമതി മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ സൈറ്റുകളും സേവനങ്ങളും താളിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പരസ്യ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്താം. ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന നിന്നോ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ജോലി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരിക്കില്ല ഉള്ളടക്കമോ കണ്ണികൾ നിയന്ത്രിക്കരുത്. പുറമേ ഇത്തരം സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ, അവരുടെ ഉള്ളടക്കം ലിങ്കുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരന്തരം മാറ്റുന്നതിൽ ചെയ്യാം. ഈ സൈറ്റുകളും സേവനങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളും കസ്റ്റമർ സർവീസ് നയങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മറ്റേതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ ബ്രൌസിംഗ് ഇടപെടലും, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും നയങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

പരസ്യം ചെയ്യൽ

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, കുക്കികൾ സജ്ജീകരിച്ചേക്കാവുന്ന പരസ്യ പങ്കാളികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയേക്കാം. നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെയോ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ കംപൈൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഓൺലൈൻ പരസ്യം അയയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ കുക്കികൾ പരസ്യ സെർവറിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ വിവരം പരസ്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താൽപ്പര്യമുള്ളതാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ഏതെങ്കിലും പരസ്യദാതാക്കളുടെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം കവർ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ്

ചില പരസ്യങ്ങൾ Google നൽകിയേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്കും ഇൻറർനെറ്റിലെ മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള സന്ദർശനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് DART കുക്കിയുടെ Google-ൻ്റെ ഉപയോഗം അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. DART "വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിവരങ്ങൾ" ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഭൗതിക വിലാസം മുതലായവ പോലുള്ള നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. Google പരസ്യവും ഉള്ളടക്ക ശൃംഖലയും സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് DART കുക്കിയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. സ്വകാര്യതാ നയം.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ഏത് സമയത്തും ഈ സ്വകാര്യതാ നയം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിവേചനാധികാരം ഫിൽ സ്‌പോർട്‌സ് ന്യൂസിനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാന പേജിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അറിയിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്കായി ഈ പേജ് പതിവായി പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ആനുകാലികമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ നിബന്ധനകളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത

ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ നയത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നയം അംഗീകരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഈ നയം മാറ്റങ്ങൾ പോസ്റ്റിംഗ് താഴെ സൈറ്റ് നിരന്തര ഉപയോഗത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത പരിഗണിക്കപ്പെടും ചെയ്യും.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നു

ഈ സ്വകാര്യതാ നയം, ഈ സൈറ്റിൻ്റെ രീതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക.