USA Network ອອກອາກາດຕອນທີ 446 ຂອງ WWE NXT ໃນຄືນວັນພຸດທີ 10 ກຸມພາ. ງວດໃຫມ່ນີ້ໄດ້ລົງທະບຽນຈໍານວນຜູ້ຊົມ 558,000 ຄົນ, ຫຼຸດລົງ 8.52% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບອາທິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ຊົມທັງຫມົດ 610,000 ລົງທະບຽນ.

ຕອນນີ້ສະແດງສິ່ງຈູງໃຈຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ໄຊຊະນະຂອງ MSK ຕໍ່ຕ້ານ Legacy of the Phantom, Shotzi Blackheart ແລະໄຊຊະນະຂອງ Ember Moon ຕໍ່ The Way, ແລະການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງ Kushida ແລະ Austin Theory. ໃນເຫດການຕົ້ນຕໍ, ນັກຮົບເກົ່າ Grizzled ໄດ້ເອົາຊະນະ Timothy Thatcher ແລະ Tommaso Ciampa ແລະກ້າວໄປສູ່ຮອບສຸດທ້າຍຂອງ Dusty Rhodes Tag. Team Classic.

ວິດີໂອ YouTube

NXT ເປັນລາຍການໂທລະພາບສາຍເຄເບິນທີ່ມີຄົນເບິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດຄັ້ງທີ 62 ຂອງມື້ພາຍໃນປະຊາກອນທີ່ສົນໃຈ, ເຊິ່ງກົງກັບອາຍຸ 18-49 ປີ. ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນເວລາທີ່ມັນຈັດອັນດັບທີ 51 ໃນຈໍານວນ 150 ທີ່ມີຄົນເບິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂທລະພາບເຄເບີ້ນຢູ່ໃນປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.

ໃນການປຽບທຽບ, AEW Dynamite ໄດ້ບັນທຶກຜູ້ຊົມ 741,000 ແລະຈັດອັນດັບທີ 21 ພາຍໃນປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ. All Elite Wrestling ສະແດງໃຫ້ເຫັນ NXT ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງກວ່າໃນທຸກປະຊາກອນ ຍົກເວັ້ນ 50+ ຊ່ວງອາຍຸ 0.29 ສ່ວນແບ່ງສໍາລັບ Dynamite ທຽບກັບ 0.12 ສໍາລັບ NXT ໃນຊ່ວງອາຍຸ 18-49.

ປະຫວັດຂອງຜູ້ຊົມ NXT ໃນເຄືອຂ່າຍສະຫະລັດ

ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019: ຜູ້ຊົມ 1,179,000 ຄົນ
ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019: ຜູ້ຊົມ 1,006,000 ຄົນ
ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2019: ຜູ້ຊົມ 891,000 ຄົນ
ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2019: ຜູ້ຊົມ 790,000 ຄົນ
ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2019: ຜູ້ຊົມ 712,000 ຄົນ
ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2019: ຜູ້ຊົມ 698,000 ຄົນ
ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2019: ຜູ້ຊົມ 580,000 ຄົນ
ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2019: ຜູ້ຊົມ 813,000 ຄົນ
ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2019: ຜູ້ຊົມ 750,000 ຄົນ
ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2019: ຜູ້ຊົມ 916,000 ຄົນ
ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019: ຜູ້ຊົມ 810,000 ຄົນ
ວັນທີ 4 ທັນວາ 2019: ຜູ້ຊົມ 845,000 ຄົນ
ວັນທີ 11 ທັນວາ 2019: ຜູ້ຊົມ 778,000 ຄົນ
ວັນທີ 18 ທັນວາ 2019: ຜູ້ຊົມ 795,000 ຄົນ
ວັນທີ 25 ທັນວາ 2019: ຜູ້ຊົມ 831,000 ຄົນ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020: ຜູ້ຊົມ 548,000 ຄົນ
ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2020: ຜູ້ຊົມ 721,000 ຄົນ
ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020: ຜູ້ຊົມ 700,000 ຄົນ
ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020: ຜູ້ຊົມ 769,000 ຄົນ
ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020: ຜູ້ຊົມ 712,000 ຄົນ
ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 770,000 ຄົນ
ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 757,000 ຄົນ
ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 794,000 ຄົນ
ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 717,000 ຄົນ
ວັນທີ 4 ມີນາ 2020: ຜູ້ຊົມ 718,000 ຄົນ
ວັນທີ 11 ມີນາ 2020: ຜູ້ຊົມ 697,000 ຄົນ
ວັນທີ 18 ມີນາ 2020: ຜູ້ຊົມ 542,000 ຄົນ
ວັນທີ 25 ມີນາ 2020: ຜູ້ຊົມ 669,000 ຄົນ
ວັນທີ 2 ເມສາ 2020: ຜູ້ຊົມ 590,000 ຄົນ
ວັນທີ 8 ເມສາ 2020: ຜູ້ຊົມ 693,000 ຄົນ
ວັນທີ 15 ເມສາ 2020: ຜູ້ຊົມ 692,000 ຄົນ
ວັນທີ 22 ເມສາ 2020: ຜູ້ຊົມ 665,000 ຄົນ
ວັນທີ 29 ເມສາ 2020: ຜູ້ຊົມ 637,000 ຄົນ
ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 663,000 ຄົນ
ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 605,000 ຄົນ
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 592,000 ຄົນ
ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020: ຜູ້ຊົມ 731,000 ຄົນ
ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2020: ມີຜູ້ຊົມ 715,000 ຄົນ
ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2020: ມີຜູ້ຊົມ 677,000 ຄົນ
ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020: ມີຜູ້ຊົມ 746,000 ຄົນ
ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020: ມີຜູ້ຊົມ 786,000 ຄົນ
ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020: ຜູ້ຊົມ 792,000 ຄົນ
ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2020: ຜູ້ຊົມ 759,000 ຄົນ
ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020: ຜູ້ຊົມ 631,000 ຄົນ
ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2020: ຜູ້ຊົມ 615,000 ຄົນ
ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020: ຜູ້ຊົມ 707,000 ຄົນ
ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020: ຜູ້ຊົມ 753,000 ຄົນ
ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020: ຜູ້ຊົມ 619,000 ຄົນ
ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2020: ຜູ້ຊົມ 853,000 ຄົນ
ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2020: ຜູ້ຊົມ 824,000 ຄົນ
ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2020: ຜູ້ຊົມ 849,000 ຄົນ
ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2020: ຜູ້ຊົມ 838,000 ຄົນ
ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2020: ຜູ້ຊົມ 689,000 ຄົນ
ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020: ຜູ້ຊົມ 696,000 ຄົນ
ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020: ຜູ້ຊົມ 732,000 ຄົນ
ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2020: ຜູ້ຊົມ 639,000 ຄົນ
ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2020: ຜູ້ຊົມ 651,000 ຄົນ
ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020: ຜູ້ຊົມ 644,000 ຄົນ
ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020: ຜູ້ຊົມ 876,000 ຄົນ
ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020: ຜູ້ຊົມ 610,000 ຄົນ
ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020: ຜູ້ຊົມ 632,000 ຄົນ
ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2020: ຜູ້ຊົມ 638,000 ຄົນ
ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020: ຜູ້ຊົມ 712,000 ຄົນ
ວັນທີ 2 ທັນວາ 2020: ຜູ້ຊົມ 658,000 ຄົນ
ວັນທີ 9 ທັນວາ 2020: ຜູ້ຊົມ 659,000 ຄົນ
ວັນທີ 16 ທັນວາ 2020: ຜູ້ຊົມ 766,000 ຄົນ
ວັນທີ 23 ທັນວາ 2020: ຜູ້ຊົມ 698,000 ຄົນ
ວັນທີ 30 ທັນວາ 2020: ຜູ້ຊົມ 586,000 ຄົນ
ວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021: ຜູ້ຊົມ 641,000 ຄົນ
ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2021: ຜູ້ຊົມ 551,000 ຄົນ
ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021: ຜູ້ຊົມ 659,000 ຄົນ
ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2021: ຜູ້ຊົມ 720,000 ຄົນ
ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2021: ຜູ້ຊົມ 610,000 ຄົນ
ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021: ຜູ້ຊົມ 558,000 ຄົນ