• WWE TLC ຈະມີການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ Roman Reigns ແລະ Kevin Owens
  • Roman Reigns ໂຈມຕີ Kevin Owens ຢູ່ WWE SmackDown ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ

WWE Koutundown ຂອງ TLC ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະມີຕອນຂອງ SmackDown. WWE ຕ້ອງການເສີມສ້າງ storylines ຜ່ານຕອນຂອງອາທິດນີ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນ SmackDown ໃນອາທິດນີ້. Roman Reigns ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍ Kevin Owens ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມັນເຊື່ອວ່າ Kevin Owens ຈະແກ້ແຄ້ນຫົວຫນ້າ Tribal Roman Reigns ສໍາລັບການເອົາ storyline ໄປ.

ມີຫຍັງເກີດຂື້ນໃນ WWE Smackdown ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ?

ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Kevin Owens ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແລະນໍາເອົາຕາຕະລາງ, ladders, ແລະເກົ້າອີ້ເຂົ້າໄປໃນວົງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, Jay Uso ກ່າວວ່າລາວຕ້ອງການສອນ Owens ບົດຮຽນຫຼັງຈາກນັ້ນ Jay Uso ໄດ້ອອກຈາກຫລັງເວທີ. Kevin Owens ຕັດໂປຣໂມຊັນ ແລະ hyped ການແຂ່ງຂັນຂອງລາວ. ໃນເວລານີ້, ລາວເວົ້າກ່ຽວກັບໂຕະແລະຕັ່ງ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປີນ​ຂັ້ນ​ໄດ​ແລະ​ຕັດ promos​. ໃນລະຫວ່າງນີ້, Jay Uso ມາແລະໂຈມຕີ Owens. ໃນລະຫວ່າງນີ້ Owens ໄດ້ກັບຄືນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະໂຈມຕີ Uso.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການເຂົ້າໂດຍ WWE Universal Champion Roman Reigns, ເຖິງແມ່ນວ່າ Kevin Owens ໄດ້ທ້າທາຍລາວວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວົງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວໂລມັນກັບຄືນໄປ. ຫຼັງຈາກນີ້ Owens ໄດ້ໄປຫຼັງເວທີດ້ວຍເກົ້າອີ້ເຫຼັກ. Backstage Kevin Owens ກໍາລັງຊອກຫາ The Big Dog ແຕ່ຖືກຢຸດແລະຖືກຖາມໂດຍ Kayla Braxton. ລາວກໍາລັງຕອບຄໍາຖາມແຕ່ Roman Reigns ມາແລະໂຈມຕີລາວຢ່າງຮຸນແຮງແລະໃຫ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບ TLC.

ໃນປັດຈຸບັນ Roman Reigns ແລະ Kevin Owens ກົງກັນໃນ WWE TLC. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ທັງສອງ Reigns ແລະ Owens ກໍາລັງຈະປະເຊີນຫນ້າຢູ່ໃນວົງການ, ທັງສອງໄດ້ປະເຊີນຫນ້າກັບພວກເຂົາຫຼາຍຄັ້ງກ່ອນ. ໃນປັດຈຸບັນມັນຕ້ອງເບິ່ງວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງຊະນະໃນ TLC ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ເດືອນທັນວາ (21 ເດືອນທັນວາໃນປະເທດອິນເດຍ).