John Cena Sr. ໄດ້ຍົກຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຈອງຂອງ Braun Strowman ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເວົ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ດູ​ຖູກ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​. ພໍ່ຂອງ John Cena ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຖະແຫຼງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສໍາພາດກັບ Boston Wrestling ໂດຍກ່າວວ່າ Strowman ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຂຶ້ນຈາກ WWE ຢູ່ AEW.

ບໍ່ດົນມານີ້ Drew McIntyre ໄດ້ກາຍເປັນແຊ້ມ WWE ເປັນຄັ້ງທີສອງ, ໃນຂະນະທີ່ Strowman ຍັງກາຍເປັນແຊ້ມ Universal ໃນປີນີ້. John Cena Sr. ມັກວຽກຂອງ McIntyre ແຕ່ຢ້ານວ່າ WWE ອາດຈະເດີນຫນ້າກັບລາວເຊັ່ນ Braun Strowman.

ລາວເວົ້າວ່າ, “ອະນາຄົດຂອງ Drew McIntyre ເບິ່ງຄືວ່າປອດໄພຕໍ່ຂ້ອຍ. ຮູບລັກສະນະຂອງລາວແມ່ນດີ, ລາວເຂົ້າໃຈທຸລະກິດ, ແຕ່ຂ້ອຍຢ້ານ WWE ອາດຈະມັກລາວຄືກັບ Braun Strowman ຄືກັນ. Braun ເປັນນັກສະແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແຕ່ບໍລິສັດໃຫ້ລາວຕາມຄວາມສາມາດຂອງລາວ, ລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊຸກຍູ້. ລາວຍັງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກແຟນ, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ລາວເຮັດບໍ່ໄດ້ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້. ”

ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ດີຂອງ Braun Strowman, ລາວເວົ້າງ່າຍໆວ່າ Monster Among Men ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ AEW ຫຼາຍກ່ວາໃນ WWE.

ຕົວຈິງແລ້ວ, Strowman ຈະບໍ່ອອກຈາກ WWE ແລະໃນປີ 2019 ໄດ້ເຊັນສັນຍາໃຫມ່ກັບ WWE ສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີ. ໃນການສໍາພາດກັບ Lilian Garcia, ອະດີດແຊ້ມ Universal ກ່າວວ່າລາວຈະບໍ່ສະແດງນອກ WWE.

ການເດີນທາງຂອງ Braun Strowman ກັບ WWE

Braun Strowman ໄດ້ເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນ 2015, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Wyatt Family, ແລະໃນປີ 2016 ນາງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນ superstar ໂສດ.

ລາວຍັງເປັນ Heel Superstar ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບເວລາດົນນານແຕ່ກາຍເປັນ Babyface Superstar ໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາຂອງ 2017 ແລະໃນມື້ນີ້ລາວໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າໃນບັນດາ Babyface Superstars ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ WWE.

ພໍ່ຂອງ John Cena ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າມີການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນລັກສະນະຂອງ Strowman ຫຼັງຈາກປີ 2018, ລາວໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍກວ່າກັບພາກສ່ວນຕະຫລົກຫຼາຍກ່ວາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Serious Segments.