Rock, WWE кайтып келгенде: "Эч нерсе жок"

Шеамус

Шеамус өнөктөшүнө милдеттенет

Акыркы билдирүүлөр