ទំព័រដើម ស្លាក WWE

ស្លាក: WWE

សេម៉ាស

Sheamus ប្តេជ្ញាចំពោះដៃគូរបស់គាត់។

Mandy Rose

Mandy Rose ធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើ WWE NXT

ចនស៊ីណា

ការវិលត្រឡប់របស់ John Cena ទៅ WWE គឺជិតមកដល់ហើយ។

នីកគីឈើឆ្កាង

Nikki Cross បង្ហាញតួអង្គ Superhero ថ្មីនៅលើ WWE Raw

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត