ទំព័រដើម ស្លាក រជ្ជកាលរ៉ូម៉ាំង

ស្លាក: រជ្ជកាលរ៉ូម៉ាំង

WWE Elimination Chamber 2021៖ ការគ្របដណ្តប់ និងលទ្ធផល

Roman Reigns រក្សាជើងឯក WWE Universal Championship នៅ Elimination Chamber 2021

Roman Reigns នឹងការពារជើងឯកសកលប្រឆាំងនឹង Edge នៅ WWE Wrestlemania 37

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត