ទំព័រដើម ស្លាក ប៊ីលី ខេ

ស្លាក: Billie kay

Peyton Royce បង្ហាញ​ថា​នាង​នឹក​ការ​រួម​ក្រុម​ជាមួយ Billie Kay

WWE Smackdown: Big E Vs. Apollo Crews - Seth Rollins មិនបង្ហាញខ្លួន - Raw...

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត