ទំព័រដើម ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS

ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ពណ៌ខ្មៅ នៅលើតុឈើពណ៌ត្នោត
របៀបបើក ឬបិទ Dark Mode នៅក្នុង Safari នៅលើ iPhone ឬ iPad?

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត