Kev paub txuj ci tseem ceeb yog qhov tseem ceeb thaum npaj rau kev xam phaj, tab sis kev txawj ntse xws li kev sib txuas lus, kev sib koom tes, thiab kev hloov kho kuj tseem cuam tshuam rau kev xaiv ntiav. Yog tias koj yog tus kws tshaj lij npaj rau SAP kev xam phaj, xav txog kev koom nrog SAP Online Certification thiab npaj SAP Interview Cov lus nug los txhim kho koj cov kev paub txuj ci.

Koj puas paub cov txuj ci tseem ceeb tshaj plaws uas koj xav tau thaum mus koom kev sib tham SAP? Qhov blog no tham txog cov txuj ci no thiab vim li cas lawv thiaj tsim nyog hauv SAP kev xam phaj.

Cov Ncauj Lus ntawm Txheej Txheem

  • Vim li cas Soft Skills tseem ceeb hauv SAP Kev Sib Tham
  • Yuav Ua Li Cas Qhia Txog Kev Txawj Ntse hauv SAP Kev Sib Tham
  • xaus

Vim li cas Soft Skills tseem ceeb hauv SAP Kev Sib Tham

Txhim khu kev sib txuas lus

Koj yuav tsum sib txuas lus kom meej hauv txhua txoj haujlwm tshaj lij, suav nrog cov haujlwm SAP. Cov kws tshaj lij yuav tsum muaj peev xwm piav qhia cov tswv yim theoretical rau cov neeg uas tsis yog kws tshaj lij hauv thaj chaw. Thaum SAP kev xam phaj, kev sib txuas lus kom meej thiab luv luv tuaj yeem qhia tau tias koj tuaj yeem muab cov tswv yim ntawm kev paub txog kev paub.

Kev Pabcuam Pabcuam Kev Sib Koom Tes

Cov pab pawg ua haujlwm hla feem ntau ua haujlwm ua ke ntawm SAP cov haujlwm los teeb tsa thiab tswj cov tshuab. Kev ua haujlwm ua ke ua ib pab neeg yog qhov tseem ceeb rau kev ua tiav ntawm txhua qhov haujlwm. Cov neeg xam phaj xav ntiav cov neeg tuaj yeem koom tes nrog lwm tus thiab pab tsim kom muaj kev sib koom tes zoo. Kev nkag siab tias tib neeg cuam tshuam li cas hauv pab pawg yog qhov tseem ceeb. Tham txog koj qhov kev paub ua haujlwm nrog lwm tus thiab koj lub peev xwm los tsim kom muaj kev sib raug zoo ua haujlwm tuaj yeem cuam tshuam rau koj.

Kev daws teeb meem zoo

SAP cov neeg ua haujlwm feem ntau ntsib teeb meem nyuaj uas yuav tsum tau muaj tswv yim daws teeb meem. Qhov no ua rau muaj kev txaus siab rau cov neeg uas tuaj yeem daws teeb meem zoo. Koj pom tias koj tuaj yeem ua haujlwm raws li qhov xav tau los ntawm kev xav thiab tshuaj xyuas cov xwm txheej. Muab piv txwv tshwj xeeb ntawm qhov koj tau daws teeb meem yav dhau los kuj tuaj yeem qhia tau tias koj ua tau zoo ntawm qhov koj ua.

Yoog Hloov Kom Hloov

SAP ib puag ncig hloov tas li. Muaj peev xwm hloov tau thiab hloov tau yooj yim yog qhov tseem ceeb rau kev ua raws li cov kev txhim kho tshiab thiab ua kom tau raws li qhov kev xav tau ntawm qhov project. Hauv kev xam phaj SAP, koj tuaj yeem qhia tau tias koj yog tus neeg sib tw xav txog yav tom ntej uas tuaj yeem ua tau zoo hauv kev hloov pauv ib puag ncig. Koj tuaj yeem kawm cov txuj ci tshiab, siv cov cuab yeej tshiab, thiab lees txais kev hloov pauv hauv txhua qhov xwm txheej.

Coj thiab muaj kev cuam tshuam

Koj tsis tas yuav ua tus thawj coj los ua tus thawj coj. Koj tuaj yeem sawv tawm los ntawm kev qhia pib, kev txiav txim siab, thiab muaj peev xwm yaum lwm tus. Cov neeg feem ntau yuav tsum tau saib xyuas cov haujlwm, pab lwm tus, thiab ua thawj coj ntawm SAP cov haujlwm. Los ntawm kev tham txog koj txoj kev ua thawj coj lossis kev ua thawj coj tsis raug cai, koj tuaj yeem qhia tau tias koj tuaj yeem ntxiv tus nqi tshaj koj qhov kev paub.

Yuav Ua Li Cas Qhia Txog Kev Txawj Ntse hauv SAP Kev Sib Tham

Qhia kom txaus siab thiab tus cwj pwm zoo

Tus cwj pwm zoo thiab kev txaus siab tuaj yeem kis tau thiab muaj txiaj ntsig ntev rau cov neeg xam phaj. Qhia tias koj txaus siab rau txoj haujlwm, lub tuam txhab, thiab cov haujlwm uas koj tuaj yeem ua haujlwm. Tus cwj pwm zoo siab tuaj yeem qhia tau tias koj tuaj yeem txhim kho qhov chaw ua haujlwm thiab txhawb lwm tus.

Xyaum Mloog Lus Qhuab Qhia

Kev mloog zoo yog qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus zoo. Ua tib zoo mloog cov lus nug, qhia kev txaus siab, thiab teb lawv kom zoo thaum sib tham. Xav txog yam uas tus neeg xam phaj hais thiab nug cov lus nug tom qab yog qhov yuav tsum tau ua. Nws qhia tau hais tias koj muaj nuj nqis rau tus neeg xam phaj qhov kev xav thiab mob siab rau kev tau txais lub luag haujlwm thiab nws cov kev xav tau.

Teebmeem Kev Kawm Tsis Taus

Hauv kev hloov pauv sai sai ntawm SAP, nws yog ib qho tseem ceeb kom kawm ntxiv. Tham txog koj qhov kev nqis tes ua los txhim kho koj txoj haujlwm, xws li mus rau kev cob qhia, tau txais ntawv pov thawj, lossis kev kawm online. Kev ntxhov siab koj lub siab xav kom kawm tau tuaj yeem qhia tau tias koj hloov pauv tau thiab mob siab ua kom hloov pauv hauv koj thaj chaw.

Qhia txog kev daws teeb meem

Thaum tham txog yav dhau los, sib tham txog seb koj tau daws teeb meem thiab teeb meem li cas. Qhia koj lub peev xwm los xav zoo, muaj tswv yim, thiab sim ua kom txog thaum koj pom cov lus teb. Ua kom muaj zog thiab tsom ntsoov rau kev nrhiav cov kev daws teeb meem tuaj yeem txhawb cov neeg xam phaj tias koj tuaj yeem daws cov teeb meem nyuaj.

Ua kom pom kev muaj peev xwm ua thawj coj

Kev txawj ua thawj coj tuaj yeem pab koj txawm tias koj tsis thov rau txoj haujlwm ua thawj coj. Tham txog thaum koj nce qib, coj cov haujlwm, lossis pab koj cov neeg ua haujlwm. Nthuav koj lub peev xwm los txhawb thiab coj lwm tus, nrog rau koj lub peev xwm los xaiv.

xaus

Kev txawj ntse yog qhov tseem ceeb rau kev xam phaj SAP. Txhawm rau ua tiav hauv SAP txoj haujlwm, koj yuav tsum sib txuas lus zoo, ua haujlwm zoo nrog lwm tus, daws teeb meem, thiab hloov pauv. Txhawm rau txhim kho koj cov txuj ci thiab kev tsim nyog, xav txog kev kawm cov kev kawm uas muaj los ntawm Kev paub Academy.