Leej twg yuav yog 2022 Royal Rumble Winners?

Brock Lesnar Yuav Tau Txais Daim Ntawv Cog Lus Sab Nraud WWE

Sheamus

Sheamus cog lus rau nws tus khub

Karrion Koob

Karrion Kross tuav NXT Championship Thaum Lub Limtiam Qhia

Mandy Rose

Mandy Rose ua ib qho kev xav tsis thoob ntawm WWE NXT

Tseeb posts