téacs

Tá sé ríthábhachtach d’aon duine atá ag lorg fás airgeadais a thuiscint ús iolraithe. Scrúdaíonn an t-alt seo cumhacht an úis iolraithe agus conas is féidir leis cabhrú le daoine aonair a saibhreas a fhás gan stró. Tríd an gcoincheap agus na buntáistí a bhaineann leis a mhíniú, gheobhaidh léitheoirí léargais luachmhara ar ús iolraithe a ghiaráil dá gcuid spriocanna airgeadais. Díghlasáil rúin leasa iolraithe le straitéisí ó na daoine gairmiúla ag Ai Cinnidh, ag cur le do thuiscint airgeadais.

Cad is Ús Comhdhúil ann?

Is coincheap airgeadais é ús cumaisc a thagraíonn don phróiseas ina gcuirtear ús leis an méid bunairgid tosaigh, agus ansin tuilleann an t-ús a cuireadh leis ús freisin. I dtéarmaí simplí, is ús ar ús é. Murab ionann agus ús simplí, a ríomhtar ar an mbunsuim amháin, cuireann ús iolraithe an t-ús carntha san áireamh freisin, rud a fhágann go dtiocfaidh fás easpónantúil ar an infheistíocht le himeacht ama.

Is í an fhoirmle chun ús iolraithe a ríomh ná:

A=P×(1+r/n) nt

I gcás:

  • Is é A luach na hinfheistíochta/iasachta amach anseo, lena n-áirítear ús
  • Is é P an príomhshuim infheistíochta (an taisce tosaigh nó méid na hiasachta)
  • Is é r an ráta úis bliantúil (deachúil)
  • Is é n an líon uaireanta a dhéantar an t-ús a mheas in aghaidh na bliana
  • Is é t an t-am a infheistítear/a thugtar ar iasacht dó, i mblianta

Mar shampla, má infheistíonn tú $1,000 i gcuntas coigiltis a bhfuil ráta úis bliantúil 5% aige, arna mhéadú go bliantúil, tar éis bliana amháin, d’fhásfadh d’infheistíocht go $1,050. Mar sin féin, dá ndéanfaí an t-ús a mheas go ráithiúil, thiocfadh méadú ar d'infheistíocht go $1,051.16 mar gheall ar na tréimhsí cumaisc níos minice.

Tosaigh go Luath: Cumhacht an Ama in Ús Comhdhúil

Tá sé ríthábhachtach tosú go luath nuair a thagann sé chun leas a bhaint as ús iolraithe. Tá an coincheap simplí ach as cuimse: dá fhad a infheistítear do chuid airgid, is mó ama a chaithfidh sé fás. Tá sé seo amhlaidh toisc go dtuilleann ús iolraithe ní hamháin ús ar an méid tosaigh a infheistíodh ach freisin ar an ús carntha le himeacht ama.

Samhlaigh dhá chás: sa chéad chás, tosaíonn tú ag infheistiú $100 in aghaidh na míosa ag aois 25, agus sa dara cás, tosaíonn tú ag aois 35. Ag glacadh le tuairisceán coimeádach bliantúil de 7%, faoi aois 65, bheadh ​​an chéad chás carntha. os cionn $330,000, agus ní bheadh ​​ach timpeall $130,000 ag an dara cás.

Léiríonn sé seo an chumhacht tosú go luath. Fiú mura bhfuil sé d’acmhainn agat ach méideanna beaga a infheistiú ar dtús, d’fhéadfadh carnadh substaintiúil saibhris a bheith mar thoradh ar an éifeacht cumaisc le blianta fada anuas. Is é an t-am fíor do chomhghuaillí is mó maidir le hús iolraithe.

Méadú ar an Minicíocht Comhdhéanta

Féadfaidh méadú ar mhinicíocht an chumaisc cur le cumhacht an úis iolraithe. Is féidir cumaisc a dhéanamh go míosúil, go ráithiúil, go leathbhliantúil, nó go bliantúil, ag brath ar an bhfeithicil infheistíochta. Dá mhinice a mhéadaítear an t-ús is amhlaidh is tapúla a fhásann d’infheistíocht.

Mar shampla, déarfaimis go bhfuil $10,000 infheistithe agat ag ráta úis bliantúil 5%. Má dhéantar an t-ús a mhéadú go bliantúil, tar éis bliana, bheadh ​​$10,500 agat. Mar sin féin, má dhéantar an t-ús a mheas go ráithiúil, bheadh ​​$10,512.50 agat tar éis bliana, mar gach ráithe, tuilleann tú ús ar an méid tosaigh móide an t-ús a tuilleadh sa ráithe roimhe sin.

Trí mhinicíocht an chumaisc a mhéadú, is féidir leat fás d'infheistíochta a luathú. Sin é an fáth go bhfuil sé riachtanach an minicíocht cumaisc a mheas agus roghanna infheistíochta á roghnú.

Torthaí a Uasmhéadú Trí Infheistíochtaí

Príomhstraitéis eile chun ús iolraithe a ghiaráil is ea torthaí a uasmhéadú trí infheistíochtaí. Tá sé ríthábhachtach infheistíochtaí a roghnú a thairgeann cothromaíocht idir riosca agus toradh, ag cinntiú go bhfásann do chuid airgid go seasta le himeacht ama.

Cur chuige amháin is ea d’infheistíochtaí a éagsúlú thar aicmí sócmhainní éagsúla, amhail stoic, bannaí agus eastát réadach. Cuidíonn sé seo le riosca a scaipeadh agus an toradh féideartha a uasmhéadú. Ina theannta sin, smaoinigh ar infheistiú i gcuntais chánach-bhuntáiste, mar IRAnna nó 401(k)s, a thairgeann fás cumaisc le sochair chánach.

Déan do phunann infheistíochta a athbhreithniú agus a choigeartú go rialta chun a chinntiú go bhfuil sé ar aon dul le do spriocanna airgeadais agus lamháltas riosca. Trí thorthaí a uasmhéadú trí infheistíochtaí straitéiseacha, is féidir leat na buntáistí a bhaineann le hús iolraithe a uasmhéadú agus fás airgeadais fadtéarmach a bhaint amach.

Conclúid

Mar fhocal scoir, is uirlis chumhachtach é ús iolraithe chun saibhreas a thógáil le himeacht ama. Is príomhstraitéisí iad tosú go luath, minicíocht an chumaisc a mhéadú, agus torthaí a uasmhéadú trí infheistíochtaí straitéiseacha chun a lánacmhainneacht a úsáid. Trí na prionsabail seo a chur i bhfeidhm ina bpleanáil airgeadais, is féidir le léitheoirí iad féin a chur ar an mbealach chun rathúlacht airgeadais san fhadtéarma.