Mae Mission Olympic Cell wedi caniatáu i reslwr gobaith India, Bajrang Punia, fynychu gwersyll ymarfer am fis yn yr Unol Daleithiau yng Ngemau Olympaidd Tokyo. Yn ôl datganiad, gwnaed y penderfyniad hwn yng nghyfarfod Mission Olympic Cell ddydd Iau. Mae'n uned a ffurfiwyd gan Awdurdod Chwaraeon India sy'n dewis chwaraewyr sy'n gymwys i gael lle yn y Cynllun Podiwm Olympaidd Targed (TOPS).

Bydd y gwersyll yn rhedeg ym Michigan rhwng Rhagfyr 4 a Ionawr 3 a bydd yn costio Rs 14 lakh. Mae Bajrang wedi bod yn ymarfer yng Nghanolfan Sai yn Sonipat ers i'r arfer gael ei adfer yng nghanol yr epidemig corona. Bydd yn teithio i'r Unol Daleithiau gyda'i hyfforddwyr Emzarios Bentinidis a ffisio Dhananjay, bydd yn cael cyfle i ymarfer gyda reslwyr gorau dan arweiniad y prif hyfforddwr Sergei Beloglazov.