Sut i drwsio Rhifyn SS09 Cod Cymorth Snapchat
Sut i drwsio Rhifyn SS09 Cod Cymorth Snapchat

Mae Snapchat yn ap a gwasanaeth negeseuon gwib poblogaidd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr rannu eiliadau gyda ffrindiau a theulu. A yw eich Snapchat wedi'i analluogi dros dro? Os felly, yn y darlleniad hwn, byddwch yn dysgu sut i drwsio mater cod cymorth Snapchat SS09.

Sut i drwsio Mater SS09 Cod Cymorth Snapchat?

Mae llawer o ddefnyddwyr wedi adrodd eu bod yn cael neges gwall yn nodi, “Oherwydd ymdrechion mynych neu weithgaredd amheus arall, mae eich mynediad i Snapchat wedi'i analluogi dros dro. Cod cymorth: SS09” wrth geisio mewngofnodi i'r platfform.

Cod Cymorth: Mae SS09 yn digwydd pan fyddwch chi'n gwneud gormod o ymdrechion mewngofnodi ond wedi methu â mewngofnodi neu gall ddigwydd hefyd oherwydd gweithgaredd amheus arall fel cyfaddawdu eich cyfrif a phan fydd yn digwydd, bydd Snapchat yn analluogi'ch cyfrif. Yn yr erthygl hon, rydym wedi ychwanegu ffyrdd y gallwch chi ddatrys y mater.

Datgloi eich cyfrif Snapchat

Ar ôl cael y gwall, mae angen i chi ddatgloi eich cyfrif Snapchat o borwr. Dilynwch y camau isod i wneud hynny.

1. Agorwch borwr ar eich dyfais ac ymwelwch cyfrifon.snapchat.com/accounts/datgloi

2. Mewngofnodwch i'ch cyfrif Snapchat.

3. Ar ôl mewngofnodi, cliciwch ar Datglo a datgloi eich cyfrif sydd wedi'i rwystro dros dro.

Clirio Data Cache

Mae clirio data storfa yn trwsio'r rhan fwyaf o'r problemau gan gynnwys y gwall cod cymorth. Mae gan Snapchat yr opsiwn i glirio ffeiliau storfa o fewn yr app ei hun. Felly, gallwch chi yn hawdd glirio data storfa ar eich Android neu iPhone. Dilynwch y camau isod i glirio'r storfa Snapchat.

1. Agorwch y App snapchat ar eich dyfais.

2. Cliciwch ar eich eicon proffil or Bitmoji ar yr ochr chwith uchaf.

3. Ar y ddewislen proffil, cliciwch ar y eicon gêr i agor Gosodiadau.

4. Sgroliwch i lawr ac fe welwch a Cache clir opsiwn, tapiwch arno.

5. Cliciwch ar Clirio'r holl a'i gadarnhau trwy dapio ymlaen Glir.

Wedi'i wneud, rydych chi wedi clirio data storfa Snapchat yn llwyddiannus a dylid trwsio'ch mater.

Diweddaru ap Snapchat

Gwiriwch yr App Store neu Google Play Store i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r app. Os na, mae angen i chi ddiweddaru'r app Snapchat. Dilynwch y camau isod i ddiweddaru'r app Snapchat.

1. Agorwch y Google Chwarae Store or App Store ar eich ffôn.

2. Chwilio am Snapchat yn y blwch chwilio.

3. Cliciwch ar y Diweddarwch y botwm i lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o'r app.

Wedi'i wneud, rydych chi wedi diweddaru'r ap yn llwyddiannus ar eich ffôn clyfar a dylai'ch problem gael ei datrys. Fel arall, gallwch hefyd ddadosod ac ailosod yr ap i ddatrys y broblem.

Cysylltwch â Thîm Cefnogi Snapchat

Os nad yw'r un o'r dulliau yn gweithio i chi yna mae angen i chi gysylltu â'r tîm cymorth. Dilynwch y camau isod i gysylltu â thîm cymorth Snapchat.

1. Ben ar at support.snapchat.com/en-US/i-need-help.

2. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Rwy'n credu bod fy nghyfrif wedi'i beryglu.

3. Sgroliwch i lawr a llenwch yr holl fanylion fel enw defnyddiwr, e-bost, rhif ffôn symudol, a disgrifiad.

4. Ar ôl ei lenwi, cliciwch ar Cyflwyno.

Ar ôl cyflwyno'r ffurflen, arhoswch am ychydig ddyddiau i gael ymateb gan dîm Snapchat.

Casgliad: Atgyweiria Cod Cymorth Snapchat Rhifyn SS09

Felly, dyma'r ffyrdd y gallwch chi drwsio mater cod cymorth Snapchat SS09. Rwy'n gobeithio y bydd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi; os gwnaethoch, rhannwch ef gyda'ch ffrindiau a'ch teulu.

Am fwy o erthyglau a diweddariadau cysylltiedig, ymunwch â'n Grŵp Telegram a bod yn aelod o'r DailyTechByte teulu. Hefyd, dilynwch ni ymlaen Google News, Twitter, Instagram, a Facebook am ddiweddariadau cyflym a diweddaraf.

Efallai yr hoffech:

Sut i drwsio cod cymorth Snapchat SS06?
Sut i Ychwanegu neu Newid Testun Alt ar Post Instagram?