Demi Daeth Lovato yn un o'r pynciau y siaradwyd fwyaf amdano fore Llun (21). Y rheswm? Gwnaeth y canwr sylwadau ar gyhoeddiad dadleuol iawn am frechu'r coronafirws newydd. Roedd mewn post gan gydweithiwr, Travis Clark o'r band We The King, a ddywedodd ei fod yn erbyn y drefn.

Mae'r gitarydd yn defnyddio'r ddadl ei fod yn ei chael yn bryderus bod y cyfryngau ac awdurdodau cyhoeddus bob amser yn dewis hyrwyddo meddyginiaethau, triniaethau, neu frechlyn, cyn hyrwyddo bwyta'n iach, myfyrdod, gweithgaredd corfforol awyr agored, a thwf ysbrydol. Hefyd, mae'r post yn dal i gynnwys rhai Newyddion Ffug lle mae'n cymharu canser a achosir gan ysmygu â'r posibilrwydd o ganser gan y brechlyn.

“Pwyntiau da iawn, diolch am rannu,” meddai Demi. Ar ol yr amlygiad hwn o'r canwr, yr oedd y we yn rhanedig iawn ar ymosod arni neu ei hamddiffyn. Mae rhai cefnogwyr hyd yn oed wedi dangos cymaint y helpodd yr artist yn yr achos yn erbyn Covid-19 eleni.