сива бетонна сграда под синьо небе

Да управлявате бизнес през 2024 г. означава, че ще станете свидетели на пика на иновациите.

През последните години много критики бяха хвърлени както срещу утвърдени компании, така и срещу предприемачи, не на последно място поради страничните ефекти на пандемията. През 2020 г., глобалният БВП се сви с 3.4%, а нивото на безработица достигна 5.77%.

Не всички новини са лоши за бизнеса, когато навлизаме в друга календарна година, но винаги си струва да сте подготвени за някои от предизвикателствата, които ще доминират в търговията.

Бизнес през 2024 г.: Топ 3 на прогнозираните предизвикателства

1. Ангажираност и задържане на клиенти

Тъй като всеки бизнес расте, пиковите периоди често въвеждат по-голямо разнообразие от клиенти, които представят неочаквани и различни изисквания. За да отговорят на променящите се очаквания, фирмите също трябва да признаят и да отговорят на пазарните тенденции и специфични искания.

Разбирането на клиентите е достойна инвестиция на вашето време. Опитайте се да поискате обратна връзка или да четете между редовете, когато става дума за рецензии. Предлагането на допълнителни услуги за вашите клиенти ще демонстрира, че сте готови да изминете допълнителната миля, дори в трудни времена.

Чрез пазарни проучвания, проучвания и фокус групи можете да опознаете клиентите си. Изграждането и поддържането на комуникация след това е най-важната стъпка, но това е тази, в която много фирми се провалят. Полагането на усилия ще отличи вашата компания.

2. Паричен поток

Не е тайна, че продължаващата криза на разходите за живот в Обединеното кралство оказва безпрецедентен натиск върху бизнеса. Нарастващите разходи за доставки, продукти и услуги нарушиха апетита на потребителите и експертите прогнозират това страната само на косъм ще избегне навлизането в рецесия през 2023 г.

С трудни икономически времена идват и по-ниските доходи на домакинствата. За предприятията постигането на целите при достатъчно заплащане на персонала може да бъде трудно. Много служители смениха работата си по-редовно от очакваното, като потенциалът за печалба вече е ключов мотиватор при избора на кариера.

Разпределението на ресурсите трябва да се обмисли внимателно през следващата година и след това. Добра идея е първо да придобиете задълбочено разбиране за вашите входящи и изходящи разходи. За да постигнете това, можете или да обучите вътрешен екип, или работа с финансови специалисти за персонализирани данъчни консултации през 2024 г.

3. Стоки и услуги в метавселената

И накрая – и може би изненадващо, за по-малките предприятия – друго предизвикателство ще включва защитата на виртуални стоки и услуги. Ако вашата компания притежава активи в метавселената, трябва да се подготвите за промени във всичко, което е марково или оригинално за вашата компания.

С огромни технологични иновации, създаващи сцената, дигиталните създатели търсят подобрени права на собственост върху продуктите, които пускат в метавселената. Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство публикува нови насоки относно това как трябва да се класифицират цифровите стоки и услуги, така че си струва да се запознаете с тях, преди да организирате или разпространявате активите си.

Метавселената предоставя невероятна възможност за растеж. Ако не сте проучвали различни пътища за дигитална търговия, това е изключителна отправна точка за разширяване.

Overview

От мобилните технологии до осигуряването на нови сделки, всеки бизнес ще се изправи пред свои уникални предизвикателства през следващата година. Търсенето на иновативни, съвременни и оригинални търговски решения винаги ще бъде ключът към намирането и осигуряването на измерими възможности за растеж за 2024 г. и след това.