Политика за Поверителност

Последна актуализация на 20 февруари 2020 г

Blog Of Gadgets е благодарен, че проявихте интерес към нашата политика за поверителност. Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и правото ви на поверителност. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашето известие или нашите практики по отношение на вашата лична информация, моля, свържете се с нас на badguygoodvibes@gmail.com.

Когато посещавате нашия уебсайт https://www.jguru.com и използвате нашите услуги, вие ни доверявате вашата лична информация. Ние приемаме вашата поверителност много сериозно. В това съобщение за поверителност се стремим да ви обясним по възможно най-ясния начин каква информация събираме, как я използваме и какви права имате във връзка с нея. Надяваме се, че ще отделите малко време, за да го прочетете внимателно, тъй като е важно. Ако има условия в тази бележка за поверителност, с които не сте съгласни, моля, преустановете използването на нашите сайтове и нашите услуги.

Това съобщение за поверителност се отнася за цялата информация, събрана чрез нашия уебсайт (като https://www.jguru.com), и/или всякакви свързани услуги, продажби, маркетинг или събития (ние ги наричаме колективно в това съобщение за поверителност като „Услуги").

Моля, прочетете внимателно тази бележка за поверителност, тъй като тя ще ви помогне да вземете информирани решения относно споделянето на вашата лична информация с нас.


Информацията се събира автоматично

Накратко:   Част от информацията — като IP адрес и/или характеристики на браузъра и устройството — се събира автоматично, когато посещавате нашите Услуги.

Ние автоматично събираме определена информация, когато посещавате, използвате или навигирате в Услугите. Тази информация не разкрива вашата конкретна самоличност (като вашето име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и използването, като вашия IP адрес, браузър и характеристики на устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, име на устройство, държава, местоположение, информация за това как и кога използвате нашите Услуги и друга техническа информация. Тази информация е необходима предимно за поддържане на сигурността и работата на нашите Услуги, както и за нашите вътрешни анализи и отчетни цели.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко:  Ние обработваме вашата информация за цели, основани на законни бизнес интереси, изпълнение на нашия договор с вас, спазване на нашите правни задължения и / или вашето съгласие.

Ние използваме лична информация, събрана чрез нашите Услуги, за различни бизнес цели, описани по-долу. Ние обработваме вашата лична информация за тези цели в зависимост от нашите законни бизнес интереси, за да сключим или изпълним договор с вас, с вашето съгласие, и/или за спазване на нашите законови задължения. Посочваме конкретните основания за обработка, на които разчитаме, до всяка цел, изброена по-долу.

Ние използваме информацията, която събираме или получаваме:

 

 • За да защитим нашите Услуги. Може да използваме вашата информация като част от нашите усилия да поддържаме нашите Услуги безопасни и сигурни (например за наблюдение и предотвратяване на измами).
 • За да активирате комуникацията между потребител и потребител. Можем да използваме вашата информация, за да активираме комуникация между потребители с съгласието на всеки потребител.
 • За да отговорите на потребителските запитвания / да предложите поддръжка на потребителите. Може да използваме вашата информация, за да отговорим на вашите запитвания и да разрешим всички потенциални проблеми, които бихте могли да имате с използването на нашите Услуги.

 

ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА С НИКОЙ?

Накратко:  Ние споделяме информация само с ваше съгласие, да спазваме законите, да ви предоставяме услуги, да защитаваме вашите права или да изпълняваме бизнес задължения.

Ние можем да обработваме или споделяме данни въз основа на следното правно основание:
 • Съгласие: Можем да обработваме вашите данни, ако сте ни дали конкретно съгласие да използваме вашата лична информация с конкретна цел.

 • Законни интереси: Можем да обработваме вашите данни, когато това е разумно необходимо за постигане на законните ни бизнес интереси.

 • Изпълнение на договор: Когато сме сключили договор с вас, можем да обработим вашата лична информация, за да изпълним условията на нашия договор.

 • Правни задължения: Можем да разкрием вашата информация, когато по закон сме задължени да го направим, за да се съобразим с приложимото законодателство, исканията на правителството, съдебно производство, съдебно разпореждане или правен процес, като например в отговор на съдебно разпореждане или призовка (включително в отговор на държавните органи, за да отговарят на изискванията за национална сигурност или правоприлагане).

 • Жизнени интереси: Можем да разкрием вашата информация там, където смятаме, че е необходимо да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия във връзка с потенциални нарушения на нашите политики, заподозрени измами, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на всяко лице и незаконни дейности, или като доказателство в съдебни спорове, в които ние сме замесени.

По-конкретно, може да се наложи да обработим вашите данни или да споделим вашата лична информация в следните ситуации:

 • Продавачи, консултанти и други доставчици на услуги на трети страни. Може да споделяме вашите данни с доставчици на трети страни, доставчици на услуги, изпълнители или агенти, които извършват услуги за нас или от наше име и изискват достъп до такава информация, за да извършат тази работа. Примерите включват: обработка на плащания, анализ на данни, доставка на имейли, хостинг услуги, обслужване на клиенти и маркетингови усилия. Можем да позволим на избрани трети страни да използват технология за проследяване на Услугите, което ще им позволи да събират данни за начина, по който взаимодействате с Услугите във времето. Тази информация може да се използва, наред с други неща, за анализиране и проследяване на данни, определяне на популярността на определено съдържание и по-добро разбиране на онлайн дейността. Освен ако не е описано в тази Политика, ние не споделяме, продаваме, отдаваме под наем или търгуваме каквато и да е информация с трети страни за техни промоционални цели.
 • Бизнес преводи. Можем да споделяме или прехвърляме вашата информация във връзка или по време на преговори за всяко сливане, продажба на активи на дружеството, финансиране или придобиване на всички или на част от нашия бизнес на друга компания.
 • Трети рекламодатели. Може да използваме рекламни компании на трети страни, за да показваме реклами, когато посещавате Услугите. Тези компании могат да използват информация за вашите посещения на нашия уебсайт(ове) и други уебсайтове, които се съдържат в уеб бисквитки и други технологии за проследяване, за да предоставят реклами за стоки и услуги, които представляват интерес за вас.
 • Съдружници. Възможно е да споделим вашата информация с нашите партньори, като в този случай ще изискаме от тези филиали да спазват това съобщение за поверителност. Свързаните лица включват нашата компания майка и всички дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които ние контролираме или които са под общ контрол с нас.

КАКВО Е НАШАТА СТАНЦИЯ НА УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

Накратко:  Ние не носим отговорност за безопасността на информацията, която споделяте с доставчици трети страни, които рекламират, но не са свързани с нашите уебсайтове.

Услугите може да съдържат реклами от трети страни, които не са свързани с нас и които могат да препращат към други уебсайтове, онлайн услуги или мобилни приложения. Не можем да гарантираме безопасността и поверителността на данните, които предоставяте на трети страни. Всички данни, събрани от трети страни, не са обхванати от това съобщение за поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките и политиките за поверителност и сигурност на трети страни, включително други уебсайтове, услуги или приложения, които може да са свързани към или от Услугите. Трябва да прегледате политиките на такива трети страни и да се свържете директно с тях, за да отговорите на вашите въпроси.

КОЛКО ДА СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко:  Ние съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в това съобщение за поверителност, освен ако не се изисква друго от закона.

Ние ще съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в това съобщение за поверителност, освен ако не се изисква по-дълъг период на съхранение или е разрешен от закона (като данъчни, счетоводни или други законови изисквания). Нито една цел в тази политика не изисква от нас да съхраняваме вашата лична информация за повече от 90 дни.

Когато нямаме непрекъсната легитимна бизнес нужда да обработваме вашата лична информация, ние ще я изтрием или анонимизираме или, ако това не е възможно (например, тъй като личната ви информация е била съхранявана в архивни архиви), тогава ще съхраняваме сигурно вашата лична информация и да я изолирате от всякаква допълнителна обработка, докато не е възможно изтриването.

КАК ДА СЪХРАНИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ В БЕЗОПАСНОСТ?

Накратко:  Ние се стремим да защитим вашата лична информация чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

Въведохме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Моля, не забравяйте също, че не можем да гарантираме, че самият интернет е 100% защитен. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, предаването на лична информация към и от нашите Услуги е на ваш собствен риск. Трябва да имате достъп до услугите само в защитена среда.

ИЗБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕВЪРШЕНИЯ?

Накратко:  Ние съзнателно не събираме данни от или продаваме на деца под 18 години.

Ние не изискваме съзнателно данни от деца под 18 години и не ги предлагаме на пазара. Използвайки Услугите, вие декларирате, че имате поне 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и се съгласявате с използването на Услугите от такова непълнолетно лице. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители на възраст под 18 години, ние ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за незабавно изтриване на тези данни от нашите записи. Ако разберете каквито и да било данни, които сме събрали от деца под 18 години, моля, свържете се с нас на badguygoodvibes@gmail.com.

КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИ ЗА НЕ ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка Do-Not-Track („DNT“), която можете да активирате, за да сигнализирате за вашето предпочитание за поверителност да не се наблюдават и събират данни за вашите дейности при сърфиране онлайн. Не е финализиран единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на DNT сигнали. Като такива, в момента не отговаряме на DNT сигнали на браузъра или друг механизъм, който автоматично съобщава вашия избор да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да следваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в преработена версия на това съобщение за поверителност.

 ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Накратко:  Да, ние ще актуализираме тази политика, ако е необходимо, за да останем съобразени със съответните закони.

Може да актуализираме това съобщение за поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата „Ревизирана“ и актуализираната версия ще влезе в сила веднага щом стане достъпна. Ако направим съществени промени в това съобщение за поверителност, може да ви уведомим или чрез публикуване на видно място за такива промени, или като директно ви изпратим уведомление. Насърчаваме ви да преглеждате често това съобщение за поверителност, за да бъдете информирани как защитаваме вашата информация.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Ако имате въпроси или коментари относно тази политика, можете да ни изпратите имейл на badguygoodvibes@gmail.com.

КАК можете да прегледате, актуализирате или изтриете данните, които събираме от вас?

Въз основа на законите на някои държави може да имате право да поискате достъп до личната информация, която събираме от вас, да промените тази информация или да я изтриете при определени обстоятелства. За да поискате преглед, актуализиране или изтриване на вашата лична информация, моля, изпратете формуляр за заявка, като ни изпратите имейл. Ние ще отговорим на вашето запитване в рамките на 30 дни.