dcsimg
JavaScript <CHAT>
5 posts in topic
Flat View  Flat View
TOPIC ACTIONS:
 

Posted By:   Yogesh_Sharma
Posted On:   Sunday, May 20, 2001 08:42 PM

Site se fax karne ka module mila hai
dekhte hai kaise hota hai

Re: JavaScript <CHAT>

Posted By:   vishesh_Saharawat  
Posted On:   Tuesday, May 22, 2001 04:26 AM

bye yogesh call me at 10 pm.

Re: JavaScript <CHAT>

Posted By:   vishesh_Saharawat  
Posted On:   Tuesday, May 22, 2001 01:14 AM

hanji kya kar rahe ho, servlet upload ho gayi aur nehi, chal kuchh to sikhane ko milega mere pass ko kaam nehi, aachhe se sikh le phir mujhe bata dena kaise karte hain...........

sarika kaisi hain? uski job ka kya hooya

Re: JavaScript <CHAT>

Posted By:   vishesh_Saharawat  
Posted On:   Monday, May 21, 2001 10:38 PM

kya set nehi ho rahi hain website ya s.....maine search upload kar diya hain check kar

Re: JavaScript <CHAT>

Posted By:   vishesh_Saharawat  
Posted On:   Monday, May 21, 2001 09:32 PM

khali baitha hoon koi kaam nehi hain, tu kya kar raha hain.

Re: JavaScript <CHAT>

Posted By:   Yogesh_Sharma  
Posted On:   Monday, May 21, 2001 08:58 PM

haan bhi kya kar rahe ho
About | Sitemap | Contact